Mag Acumulus een cookie opslaan?


Waarom deze cookie?

Met de cookie kunnen wij vaststellen via welke partner u bent doorverwezen naar acumulus.nl.

Wat voor cookie?

Deze cookie heet "acumulus" en heeft de waarde 0 (het nummer van de doorverwijzer). De cookie heeft een levensduur van drie maanden.

Waarom zou ik dat doen?

Dan kunnen wij onze zakenpartners beter belonen voor het toeleiden van bezoekers.